Chemport Europe

Chemport Europe is de naam van het innovatieve ecosysteem voor chemie en groene grondstoffen in Noord- Nederland. Bedrijven, overheden en kennisorganisaties werken samen aan een gedeelde ambitie: changing the nature of chemistry. Chemport Europe is een uitstekende locatie voor een geïntegreerde benadering naar bio-raffinage, groene chemie en groene energie. Het is de ideale omgeving voor uw volwaardige fabriek, proeffabriek of onderzoeksfaciliteit.

Chemport Europe biedt een dynamisch ecosysteem voor bedrijven toegewijd aan een groene chemische sector. Het chemische cluster in Delfzijl is een van de locaties die onder Chemport Europe valt. Door de ligging aan de Eems heeft Chemical Cluster Delfzijl direct toegang tot de Noordzee. Ook via weg, spoor en binnenwater is het chemische cluster in Delfzijl optimaal en snel bereikbaar. De sterke positie van de regio is verder te danken aan de landelijke omgeving, de aanwezigheid van twee zeehavens en relevante kennisinstellingen met een Nobelprijswinnaar voor scheikunde in 2017. Daarnaast zijn de productie en aanlanding van een grote hoeveelheid groene energie en groene grondstoffen stuk voor stuk geïntegreerd in dit chemische cluster.

Bij Chemport Europe staan de sectoren chemie en energie, havens, de kennisinstellingen en het agrarisch gebied centraal. Chemport Europe is opgericht door: provincie Groningen, provincie Drenthe, Groningen Seaports NV, gemeente Delfzijl (nu Eemsdelta), gemeente Het Hogeland, gemeente Emmen, Economic Board Groningen, Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen en Hogeschool Stenden.

Facts & figures

  • Groene feedstock; suiker, biomassa
  • Groene energie; elektriciteit, warmte, windturbines, stoom, zonneparken
  • Recycling; circulair cluster
  • Multimodale bereikbaarheid; congestievrije haven en achterland
  • Warm ecosysteem; logistieke faciliteiten, utiliteiten, alle reagentia, ruimte

Meer informatie