Pilot: ontwikkeling van een brandveilige methode voor waardevolle ruimtes

ExxFire ontwikkelt een revolutionaire methode om met behulp van drukloos opgeslagen gas waardevolle ruimtes brandveilig te krijgen. Voorbeelden hiervan zijn kritische IT-racks in datacenters, archieven, elektrische installaties, musea, bibliotheken, depots. Overal waar bluswater misschien wel meer schade doet dan de brand zelf, biedt ExxFire uitkomst.

ExxFire ontwikkelde de technologie de afgelopen jaren op labschaal op de Zernike Campus en staat nu voor de opschaling en de sprong naar de markt met haar eigen productie. Het product is hiervoor ondertussen Europees gecertificeerd. Tot nu toe werd de technologie ingekocht, maar het bedrijf gaat nu zelf opschalen en produceren. ExxFire doet dat vanuit het Chemport Innovation Center in Delfzijl, waar het over een hal en een kantoor beschikt. Precies de faciliteiten die ExxFire nu nodig heeft om op termijn verder te innoveren en produceren.

In het proces van ExxFire is vergroening evident. Waar nu nog vaak gebruik gemaakt wordt van broeikasgassen onder hoge druk om branden te blussen, werkt de technologie van ExxFire met groene stikstof dat zeer innovatief drukloos in een vaste stof is opgeslagen in een zogenaamde Cool Gas Generator. Dit systeem, waarvan de technologie afkomstig is uit de ruimtevaart, is onderhoudsvrij en is daarmee, naast complete veiligheid en een groen blusgas, een echte gamechanger in de wereld van de brandveiligheid.

Voor ExxFire wordt het CIC in Delfzijl het wereldwijde kennis- én productiecentrum van de innovatieve drukloze koelgas generatoren. De eerste missie is om in het CIC de generatorenproductie op te zetten en deze wereldwijd te verkopen. Daarnaast zal ExxFire er grotere generatoren ontwikkelen en gaan produceren voor het beveiligen van batterijopslagsystemen.Hier volgt binnenkort een overzicht van gevestigde bedrijven.

https://exxfire.com

Periode: November 2022 – heden

Pilot: Geowall-rifblokken

In de Eems-Dollard komen steeds minder schelpdieren voor. De pilot Rifblokken draagt bij aan herstel van schelpdieren door het aanbieden van een harde ondergrond waaraan mossels en oesters zich kunnen vastmaken. De rifblokken worden gemaakt uit Eems-Dollardslib.

Op de blokken kunnen schelpdieren een rif bouwen, waar kreeftachtigen, weekdieren en vissen kunnen leven. NETICS ontwikkelt en maakt rifblokken van Eems-Dollard slib en plaatst die in het estuarium. De productie van de blokken vindt plaats bij het CIC. Verder worden de rifblokken gemonitord door te onderzoeken of mosselen en oesters zich vestigen. Daarnaast kijkt NETICS hoe het rif zich ontwikkelt.

De pilot Geowall is een samenwerking van de Waddenmozaïek en aannemerscombinatie NETICS, van Oord en KWS Infra. Schelpdieren zoals mossels en oesters worden ook biobouwers genoemd. Door zich als een groepje te vestigen op een plek creëren ze nieuwe (bodem)structuren voor onderwaterdieren en -planten. In de Waddenzee nemen schelpdieren af. Dit heeft gevolgen voor andere dieren die voor voedsel of vestiging van hen afhankelijk zijn.

Met de proef met rifblokken wil NETICS bijdragen aan de kennisontwikkeling over biobouwers. In de pilot wordt praktische kennis opgedaan, die onderbouwd wordt met wetenschappelijke kennis. De resultaten worden gedeeld met Waddenmozaïek, zodat zij deze kunnen vergelijken met andere herstelprojecten voor schelpdieren in de Waddenzee.

https://www.netics.nl

Periode: Oktober – November 2022