Delfzijl

Haven

De haven van Delfzijl bestaat uit een buiten- en een binnenhaven. De Handelshaven is het logistieke hart van het havengebied en ligt vlakbij het oude centrum van Delfzijl. Het oostelijk deel van deze haven is bestemd voor de beroepsvaart en het westelijke deel is gereserveerd voor de pleziervaart. De Handelshaven is bereikbaar via het 6 kilometer lange Zeehavenkanaal. De noordzijde van dit kanaal bestaat uit een schermdijk, waarop 14 windturbines staan die groene energie produceren. Op de Oterdumer Driehoek staan nog eens 5 windturbines. Aan de zuidzijde van het Zeehavenkanaal liggen diverse laad- en losfaciliteiten ten behoeve van de overslag van chemische producten of grondstoffen voor de chemische industrie.

Industrie

Ongeveer 15% van alle in Nederland geproduceerde chemische producten komt uit Delfzijl. Door de vondst van gas en zout in de regio in de jaren ‘50 van de vorige eeuw ontwikkelde Delfzijl zich als een industriehaven met een sterk chemisch cluster. Het chemiecluster Delfzijl behoort tot de vijf belangrijkste chemische clusters in Nederland.

Een keten van hoogwaardige bedrijven die elkaars producten en diensten verwerken en afnemen vormen samen Chemie Park Delfzijl. Het gaat om Avantium, BioMCN, Delamine, DGR, Falck, HyCC, JPB, J. Wildeman Storage & Logistics, Lubrizol, Nobian, Nouryon, Photanol, SGS, Stork, Teijin Aramid en Verwater Industry Services. Zij hebben zich dankzij de aanwezige natuurlijke grondstoffen en goede onderlinge logistieke verbindingen ontwikkeld tot een geavanceerde, duurzame bedrijfsketen van nationaal belang.

Door de groene energiemix van windturbines, biomassa en waterkracht en de mogelijkheden die het agrarische achterland biedt, ontwikkelt Delfzijl zich tot dé biobased locatie van Noordwest-Europa. Ook afval is steeds vaker een grondstof voor de chemie of er wordt energie van gemaakt. De circulaire economie speelt een belangrijke rol in Delfzijl, dat zich steeds meer ontwikkelt als perfecte locatie voor de recycling- en afvalindustrie.

U wordt doorgestuurd naar de nieuwspagina van Groningen Seaports.

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

GERARD TEN BERGE
Businessmanager Chemie

Telefoonnummer:
+31 (0)6 55 11 89 03

E-mailadres:
cic@groningen-seaports.com